Pilot Koruma Sigortası TALPA üyeliği aktif olarak mesleğini icra eden pilotlara bazı istenmeyen durumlarda güvence sağlar.

TALPA: Turkey Airline Pilot’s Association (Türkiye Havayolu Pilotları Derneği)

Pilotluk mesleği diğer birçok meslekten farklı olarak, kendine özgü riskleri barındırır. Uçak kazalarında, pilotun yaralanması hatta vefatı, yolcuların başına gelen yaralanmalar vb. birçok durumla karşılaşma ihtimali vardır. Pilotlar görev itibarıyla başka insanların hayatlarından dolaylı olarak sorumludur. Bir bakıma yolcuların hayatları pilotlara bağlıdır. Bununla birlikte, herkesin başına gelebilecek hastalıklar, sakatlıklar, kazalar ve vefat durumlarıyla karşılaşma ihtimalleri vardır.

Pilot Koruma Sigortası sayesinde söz konusu olumsuzluklarla ilgili süreçler, maddi limitler çerçevesinde teminat altına alınmış olur.

En İyi Pilot Koruma Sigortası

Pilotluk mesleğini icra edenler, dışardan görünenden farklı olarak, mesleğin riskli olduğunun farkındadır. Aynı şekilde sigorta şirketleri de pilotluk mesleğinden doğabilecek risklerin ciddiyetini çok iyi bilir. Bu nedenle, Pilot Koruma Sigortası için seçim yaparken, sizi en iyi şekilde güvence altına alan teklifi araştırmak ve seçmek önemlidir.

Bu noktada, teminatlar, kapsam ve şartlar anlamında TALPA Pilot Koruma Sigortası örnek alınabilir. TALPA üyeliği ve meslek hayatı aktif olarak devam eden pilotların, görev başında yaşayabilecekleri olumsuzluklar için maddi güvence sağlar. Pilotluk dışında kalan meslekler, koruma sigortasına sahip olamaz.

Herhangi bir durumun sigorta kapsamında değerlendirilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde meydana gelmesi şartı aranır. Vefat, ferdi kaza, sürekli sakatlık, hukuksal koruma, işsizlik gibi rizikolar belli şartlara bağlanarak, teminatlara dâhil edilmiştir.

Pilot Koruma Sigortası Teminatları

Ferdi Kaza Teminatı

  • Ferdi Kaza Teminatı: deprem, sel, yanardağ püskürmesi vb doğal afetler
  • Zehirli gaz solunması nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunları
  • Yılan veya böcek sokması gibi durumlarda ortaya çıkan zehirlenme
  • Yanık, ani hareket, burkulma gibi durumlarda ortaya çıkan adele ve sinir hasarları
  • Kuduz benzeri ısırlma nedeniyle gelişen sağlık sorunları ve hayat kaybı

Gibi durumlar ve kazalar neticesinde sürekli sakatlık, vefat durumlarında poliçede belirlenmiş limitler ve şartlar göz önüne alınarak güvence sağlanır.

Sürekli sakatlık teminatının devreye girmesi için sakatlığın yukarıda bahsi geçen durumlardan hemen sonra veya iki yıl içinde alınan tedavinin sonunda sürekli sakatlığın kesinleşmesi gerekir. Vefat teminatının devreye girmesi durumunda pilot şahıs için ödenecek tazminatı yasalarca hak edenlere teminat limitleri çerçevesinde ödeme yapılır.

Hukuksal Koruma Teminatı  

Pilotların taraf oldukları sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunların çöüzümüne maddi güvence sağlar. Ayrıca pilotların yasalar önünde kendi haklarını aramaları için gerekli yasal süreçler için güvence sağlanmış olur. Pilot Koruma Sigortası ayrıca kişilerin birinci dereceden aile fertlerine de poliçe şartlarında belirtilen durumlar için hukuksal koruma sağlar.

Tazminat, sosyal güvenlik uyuşmazlıkları, işçi – işveren, şahsi davalar, mesleğe özgü açılan davalar vb. birçok farklı adli süreç, hukuki koruma teminatı kapsamına alınmıştır. Bu tür durumlar için verilen maddi desteğin limiti 5 bin TL olarak belirlenmiştir. Sigorta poliçesi devam ettiği süre boyunca geçerlidir.  Ek olarak; temyiz, yargılama uyuşmazlığı, avukatlık ücretleri  ve danışmanlık ücretleri de poliçedeki şartlara bağlı olmak kaydıyla bu teminat içerisinde yer alır.

  • İşsizlik Teminatı (Ek Teminat)

İşsiz kalma durumu her meslek için süregelen bir risktir. Ayrıca işsiz kaldıktan sonra yeni iş bulmak her zaman çok kolay ve hızlı gerçekleşmeyebilir. Bu anlamda, Pilot Koruma Sigortası kapsamında ek teminatlardan birisi İşsizlik Teminatıdır.

Şirketlerinin yaşadıkları mali sıkıntılar nedeniyle yaptığı işten çıkarmalar, işsizlik teminatı tarafından güvence altına alınır. Sigortalının rızası dışında tamamıyla şirketin mali dengeleri nedeniyle alınan işten çıkarma kararları neticesinde oluşan işsizlik mağduriyeti böylece giderilmiş olur.

Sigortalının teminattan yararlanabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekir;

Sigorta girişini 18 ila 60 yaş aralığında yaptırmış olması şartı vardır. Ayrıca  sigortanın yenilenebilmesi için pilotun 65 yaşını doldurmamış olması gerekir.   Bununla birlikte kişinin son üç yıl içerisinde 600 günden fazla sigortalı çalışmış olması şartı aranmaktadır. Bu üç yılda aynı iş yerinde aralıksız bir yılı doldurmuş ve Türkiye İş Kurumu tazminat hakkını kazanmış olması koşulu da var.

İşsizlik teminatındaki güvencelerin geçerli olması için çalışılan yerde 20 kişiden fazla çalışan olmalıdır.

Bu şartlar oluştuğu takdirde sigorta şirketi tarafından aylık maksimum 20.000 TL olmak kaydıyla 6 ay boyunca sigortalıya ödeme yapılır. İşsizlik teminatının yıllık limiti 120.000 TL (üst sınır) olarak belirlenmiştir.

İşsizlik teminatındaki ödemelerden yararlanmaya uygun kişilerin yeni iş bulmaları durumunda maaş farkları da karşılanıyor. Eski işten alınan maaşın %20’sinden daha az maaşla yeni bir işe girildiği zaman, aradaki fark miktarı sigorta şirketi tarafından 6 ay süreyle karşılanır.

Son olarak, kişinin işten çıkarılma sebebi ekonomik problemler olsa dahi işten çıkarılma sebebinin resmi açıklamasında yer alan “düşük performans”, “görülen luzum” benzeri ifadeler, teminatı geçersiz kılar.

İşsizlik durumunu sigorta şirketine, işsiz kalınan tarihten itibaren 60 gün içinde bildirmek zorundasınız.

Pilot Koruma Sigortası Teminat Limitleri

Vefat: 200.000 TL

Sürekli Sakatlık: 200.000 TL

Hukuksal Koruma Teminatı 10.000 TL

İşszilik Teminatı 120.000 TL (6 ay süresince net 20.000 Türk Lirası)