YARDIM
LİSANS KAYBI
Sıkça Sorulan Sorular

LİSANS KAYBI SORU-CEVAP
1- AZAMİ YAŞ SINIRI NEDİR?
Azami yaş sınırı 65’tir. Ancak 61 yaş ve üzerindekiler için teminat, kazadan kaynaklanan bedensel yaralanmalarla sınırlıdır.

2- KALICI LİSANS KAYBINDA SİGORTA BEDELİ VE BEKLEME SÜRESİ NEDİR?
Sigorta teminatları, 100.000$ – 150.000$ – 200.000$-300.000$

 Bekleme süresi yoktur. Ödeme 6 ay (180gün) içindedir.

3-GEÇİCİ LİSANS KAYBINDA SİGORTA BEDELİ VE BEKLEME SÜRESİ NEDİR?

Sigorta teminatları  seçilen Lisans Kaybı teminatının aylık %2 si (2.000$-3.000$-4.000$-6.000$) dır. Poliçe bir yıllıktır. Geçici Lisans maximum 12 ay ve poliçenin yenilenmesiyle extra 12 ay daha öder. 90 gün üzerindeki raporlara ödeme yapar. Bekleme süresi yoktur.

4- SİGORTACIYA VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRU OLMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?
Sigortalı, kasıtlı ya da kasıtsız olduğuna bakılmaksızın Sigortacısına yanlış bilgi verirse veya somut bilgi vermezse, Sigortacı kendi takdirine bağlı olarak:
– Bu sigortayı ( ödenen primi ya da primin bir kısmını iade etmeyerek ) yok hükmünde sayabilir;
– Bu sigorta tarafından sağlanan teminatı değiştirebilir veya
– Ek prim ödemesini şart koşabilir.

5- SİGORTALI MÜRETTEBAT ÜYESİ HANGİ KRİTERLERİ KARŞILAMALIDIR?
Sigorta süresince, ne şekilde adlandırıldığına bakılmaksızın Mürettebat Üyesi olan yeni çalışanlar da aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılamalıdır:
a) Çalışanın Sigortalı’nın Mürettebat Üyesi olduğu tarihten hemen önce en az 30 günlük bir süreyle pilot olarak görev yapmaya zihinsel ve fiziksel olarak tamamen uygun olması ve
b) Çalışanın Sigortalı’nın Mürettebat Üyesi olduğu tarihten hemen önce 3 ay içerisinde 21 günü geçen bir hastalık izni almamış olması.

6- UZUN SÜRELİ UÇAMAZ TAZMİNATI ( KALICI LİSANS KAYBI ) NEDİR?
Sigortalı Mürettebat Üyesi, Sigortalı Mürettebat Üyesi’ nin sağlık belgesinin iptali ile sonuçlanan bedensel yaralanma veya hastalık sonucu sigorta süresi boyunca uçuşa elverişsiz hale gelirse ve sonrasında Raporlara göre , 5 yıl boyunca uçuşa elverişsiz olarak kalacaksa, Sigortacı Tazminat Çizelgesi’nde gösterilen Uzun Süreli Uçamaz Tazminatı’ nı ödeyecektir.
Ödenecek tazminat Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin yaşına bağlı olduğundan, uçuşa elverişsizlik halinin başladığı yaş geçerli olacaktır. Ödeme süresi max 180 gündür.

7- HANGİ İSTİSNAİ DURUMLARDA TAZMİNAT ÖDENMEZ?
Bedensel yaralanma ve hastalık aşağıdakilerden birinin sonucu veya bunlardan kaynaklanarak oluşursa hiçbir tazminat ödenmeyecektir:
– Suç Fiilleri
– Silahlı Kuvvetler (aktif görev alma)
– Kasıtlı Olarak Kendini Yaralama
– HIV/ AIDS
– Önceden Mevcut Koşullar (önceden bildirilip Sigortacı tarafından kabul edilenler hariç)
– Bahisler veya Ödüller (örn. Rekor kırmayı amaçlamak)
– İstisnai Tehlike (örn. insan hayatını kurtarmak)

8- SİGORTALI MÜRETTEBAT ÜYESİ İÇİN TEMİNATIN OTOMATİK OLARAK KESİLMESİ HANGİ ŞARTLARDA MEYDANA GELİR?
– Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin görev yaptığı yerle olan iş ilişkisinin, bu sigortanın teminat verdiği bir uçuşa elverişsizlik hali dışında başka bir nedenle kesilmesi;
– Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin Sigortalı ile olan iş ilişkisinin sona ermesi;
– Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin ölmesi;
– Sigortalı Mürettebat Üyesi’ne Uzun Süreli Uçamaz Tazminatı’nın ödenmiş olması;
– Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin azami yaş sınırına ulaşmış olması
durumunda otomatik olarak sona erer.

9- PRİM İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR?
Sigortacı, ödeme vadesi geçtikten sonra 30 gün süreyle primin ödenmemesi durumunda aracıya yazarak bu sigortayı iptal edebilir veya teminatı askıya alabilir.
Eğer prim, başlangıç tarihinde tamamen ödenecekse ve vadesi geçtikten sonra 30 gün süreyle primin ödenmemesi durumunda, Sigortacı, bu sigortayı yok hükmünde kabul edebilir. Sigortacı, primin ödenmediği süre içinde meydana gelen bir uçuşa elverişsizlik halinden kaynaklanan herhangi bir tazminat talebi için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

10- UÇUŞA ELVERİŞSİZLİK HALİNİN DERHAL SİGORTACI’YA BİLDİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?
Sigortalı, Sigortacı’yı:
– Herhangi bir uçuşa elverişsizlik halinin başlangıcından itibaren 60 gün içinde herhangi bir iş göremezlik durumunu veya
– Sigortalı bir Mürettebat Üyesi’nin görevinden 30 günden fazla süreyle (yıllık izin hariç) uzak kalması durumunda bilgilendirilmelidir.
Bu şart altındaki bildirim aracıya yazılı olarak verilecektir.
11- ÖDEME ŞART VE KOŞULLARI NEDİR?
Peşin ya da 6 taksitli dolar bazında merkez bankası kuru ile tahsil edilir.

12-HERHANGİ BİR ŞİRKETTEN SİGORTALI OLMAK BU POLİÇEYİ ETKİLER Mİ?

Kalıcı Lisans da, Bu poliçe kişinin TC sine yapılmakta, başka lisans poliçesi bu poliçenin ödeyeceği tazminatı etkilemez. Geçici Lisans tazminatında ise toplam yıllık kazanç ve diğer şirketlerden yapılan poliçeler toplamının yıllık maaş oranını aşması durumunda geçici aylık tazminatın %75 ini öder.

13-LİSANS POLİÇESİ HAYAT POLİÇESİ GİBİ SÜRE SONUNDA BİRİKEN ÖDEMEYİ KİŞİYE GERİ ÖDER Mİ?

Hayır, Lisans poliçesi yıllık yapılır, sadece hasarsızlık indirimi verir. Yıllık %10 dur. 

 

14- POLİÇE COVID-19 HASTALIĞINI KAPSAR MI?

Evet %100 kapsam içindedir.

 

15-BU POLİÇEYİ KESMEYE YETKİLİ KİŞİ YA DA KURUMLAR KİMLERDİR?

Poliçeleştirmeyi sağlayan, yetkili tek Acente RED SİGORTA ARACILIK HİZ. AŞ.dir.

16-TALPA ÜYELİĞİ ZORUNLU MUDUR?

Evet, bu proje Türkiye de ilk ve tektir. Talpa üyeliği şarttır.

Aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta türüdür.

Bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar. Tazminat ile maddi zararların yanısıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar. Destekten mahrumiyet tazminatı kazada hayatını kaybeden veya sakat kalan kişinin yaşına, gelirine göre değişiklik gösterir.

Cep telefonu ve e-posta, poliçe, bilgilendirme formu ve şifre gibi önemli bilgileri göndermek amacıyla kullanılmaktadır. Size özel ayrıcalıklı hizmetlerinizden yararlanmak için bu bilgilerinizin doğru bilgiler olması gerekiyor.

Poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

  1. Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
  2. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
  3. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
  4. Aracın yanması,
  5. Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminata dahildir.

Araç ve Kaza Başına Maddi, Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri, Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm.

Kullanıcılarımızın kişisel verilerini güvence altına almak, Red Sigorta’ın sunduğu hizmetin en önemli bileşenlerinden biridir. Red Sigorta hizmet kalitesi standartlarına ek olarak, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlükler ile kişisel verilerin güvenliği artık kanunen de güvence altında.

Red Sigorta olarak sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak tanımlanmakta olan Red Sigorta olarak, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren Red Sigorta müşterilerinin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabileceğiz. İşbu bilgilendirme ile, Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

1. Kişisel verinin tanımı: 

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: 

Kişisel verileriniz, öncelikle Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sigorta brokeri olarak sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:

  • Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi;
  • Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması;
  • Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sitemine tabi tutulması;

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz, internet sitemiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, sigorta yaptırdığınız sigorta şirketleri ve ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

4. Kişisel verilerinizin aktarılması:

Kişisel verileriniz, ana hissedarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; sigorta brokerliği faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı sigorta şirketlerine, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi / yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi / yurtdışı kurumlara ve yurtiçi / yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği: 

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Sigorta ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, poliçelerinizin yenilenmesi ve yeni poliçe ihtiyaçlarınızda size daha çabuk hizmet verilmesi amacıyla, verileriniz poliçelerinizin süresinin dolmasından sonra da tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

6. Kanun kapsamındaki haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

*Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

Sigorta şirketleri teminatın içeriğine göre poliçe başlığında en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini yazmaktadırlar.

Trafik sigortası Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Yurt dışına çıkmadan önce gidilecek ülke yeşilkart (greencard pool) a üye bir ülke ise, yeşilkart satın alınarak, teminatın devamı sağlanabilir.

Müşteri hizmetleri merkezimizle iletişime geçmeniz halinde, mevcut poliçeniz iptal edilecek, iadesi yapılacak ve yerine yeni poliçe düzenlenebilecektir.

Poliçenin teminatı sigorta primin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) poliçe yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu dolayısıyla poliçe teminatı başlamaz.

×

Merhaba

Sizlere Nasıl Yardımcı Olabiliriz.

× Canlı Sigorta Teklifi