Pilot Lisans Kaybı Sigortası Nedir?

Pilot Lisans Kaybı Sigortası Neden Yapılır?

Pilot lisans kaybı sigortası, uçuş lisansı olan pilotların lisansını kullanamadığı durumlarda zararlarını güvence altına alan bir havacılık sigortası çeşididir. Pilotların herhangi bir durumda bedensel zarar görmesi sonucu lisansını kullanamaması durumunda kullanılan bir sigortadır. Havacılık sigortaları, pilotlar gibi havacılık, uçuş veya taşımacılık yapan kişi veya kuruluşların faaliyetleri sırasında ortaya çıkan maddi veya bedensel zararlara veya kayıplara karşı sorumlulukları güvence altına alan sigorta çeşitlerini içerir. Havacılık sigortaları arasında önemli bir yeri olan pilotlar için lisans kayıp sigortası veya tazminatları, pilotlar açısından nitelikli bir güvencedir.

Pilot Sigortası

Pilot Lisans Kaybı Sigortası’na Neden İhtiyaç Duyulur?

Pilotlar, uçak veya helikopter gibi hava araçlarını kullanan havacılık uzmanlarıdır. Uçuş faaliyetlerinde bulunabilmeleri için uçuş lisansı ya da geçerlilik belgesi almaları gerekir. Pilotlar, bazı durumlarda lisanlarını geçici veya kalıcı olarak kullanamayabilirler. Örneğin; uzun süren bir hastalık, çeşitli kazalar, yaralanmalar veya bedene zarar veren herhangi bir olay sebebiyle uçuş faaliyetlerine devam edemeyebilirler. Bu süre zarfında uçuş lisanslarını kullanamayan pilotlar, önemli oranda gelir kaybına veya maddi zarara uğrayabilir.

Bu gibi durumlarda pilot lisans kayıp sigortası gündeme gelmektedir. Bu havacılık sigortası çeşidi, genel olarak pilotların uçuş lisanlarını veya geçerlilik belgelerini kullanamadıkları durumlarda uğrayacakları zararlara karşı bir güvencedir. Bu sebeple pilotların iş göremezlik durumlarında ihtiyaç duyduğu bir sigorta çeşididir.

lisans kayıp sigortası kapsamı

Pilot Lisans Kaybı Sigortası Kapsamı Nedir?

Havacılık sigortalarının kapsamları, spesifik bazı şartlara göre belirlenmiştir. Pilotlar için lisans kaybı sigortası da, bazı durumları kapsar ve kapsam dışı tutulduğu durumlar da vardır. Bu sigortanın verdiği güvenceler için profesyonel danışmanlık hizmeti alınmalıdır.

Pilot lisans kaybı sigortası azami yaş sınırı 65’tir. Altmış bir yaş ve üzeri pilotlar için sigortanın sağladığı güvence, herhangi bir kaza sebebiyle bedensel yaralanmalarla sınırlı tutulmuştur. Kalıcı lisans kaybı (uzun süreli uçamaz tazminatı) durumunda bekleme süresi 180 gün olan sigortanın teminatları; 100 bin dolar, 150 bin dolar ve 200 bin dolardır. Geçici lisans kaybı durumunda sigorta teminatları ise, lisans kaybı teminatının aylık %2’sidir.

Pilot Lisans Kaybı Sigortası Hakkında Önemli Bilgiler

Lisans kaybı sigortası teminatı bazı durumlarda otomatik olarak kesilebilir. Bu durumlar; pilotun sigortanın teminat verdiği uçuşa elverişsizlik hali dışında işle ilişiğinin kesilmesi; pilotun ölmesi, Uzun Süreli Uçamaz Tazminatı ödenmesi, azami yaş sınırına ulaşmasıdır.

Prim ödemesi, vadesinden itibaren 30 gün süre içinde yapılmazsa sigortacı poliçeyi iptal edebilir veya teminat askıya alınabilir.

Lisans Kaybı Sigortası Hakkında Önemli Bilgiler

Pilotlar, uçuşa elverişsizlik durumu ortaya çıktığı tarihten itibaren 60 gün içinde iş göremezlik durumunu sigortacıya bildirmekle mükelleftir. Yıllık izin dışında görevinden 30 günden fazla süre ayrı kalan pilotlar, sigortacıyı bilgilendirmelidir.

Yıllık yapılan lisans kaybı sigortası kapsamında ödenen primler hayat sigortası gibi geri ödenmez. Sadece yıllık yüzde 10 hasarsızlık indirimi uygulanır.

Herhangi bir sağlık sorunu veya iş göremezlik durumuna yol açan fiziksel ve bedensel zarar sebebiyle teminat bedeli almaya hak kazanan sigortalı pilotlara ödeme yapmayan sigortacı, büyük miktarlarda tazminat ödemek zorunda kalabilir.