HAYAT SİGORTASI

Hayat sigortası, sigortalının bir yıl süre ile vefat ve sürekli hastalık risklerini güvence altına alan bir sigorta türüdür. Sigorta teminatları kapsamında seçilmesi halinde, kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsama alır.

Hayat sigortası yaptırmanın başlıca faydaları:
• Kaza veya hastalık sonucu fiziksel engeller oluşsa dahi, maddi olarak hayat standardınızı devam ettirmenizi sağlar.
• Hayat sigortası sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır.
• Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşersiniz.
• Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin tamamlamasını sağlar.
• Primlerin aylık taksitlerle ödenmesi sayesinde, mevcut ekonomik durumunuzu zorlamaz.
• Poliçe kapsamına giren bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkan tedavi giderlerinizin ödenmesini sağlar.

×

Merhaba

Sizlere Nasıl Yardımcı Olabiliriz.

× Canlı Sigorta Teklifi