Antrepo Depo Yangın Sigortası

antrepo-depo-cont
Kapalı Alan Antrepo ve Depo sigortası
Red sigorta güvencesi ile her türlü teminat altında olup yangın sigortası, 3.şahıs mali mesuliyet sigortası ve depoculuk yasal sorumluluk kapsamındadır.
Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası
Sigortalının, poliçede adresi belirtilen kapalı alana sahip depo sınırları içerisinde gerçekleştireceği depolama faaliyetlerinden dolayı, bir sözleşmeye bağlı olarak depolama amacı ile Sigortalının muhafaza, emanet ve kontrolüne bırakılan üçüncü şahıslara ait emtianın depo sınırları içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu söz konusu emtiada oluşabilecek fiziksel hasar dolayısıyla Sigortalıya yüklenebilecek yasal sorumluluklarını poliçede belirlenen özel şart, kloz ve limitler dahilinde teminat altına alınır.